koule

koule
koule a

Koule je geometrický útvar, který je tvořen všemi body v trojrozměrném prostoru, které jsou vzdáleny od jednoho bodu (středu koule) o stejnou vzdálenost (poloměr koule). Koule nemá roviny ani hranice, je to plný tvar.

Základní charakteristiky koule zahrnují:

Střed: Bod ve středu koule, označovaný obvykle jako "O".

Poloměr: Vzdálenost mezi středem koule a libovolným bodem na jejím povrchu. Obvykle je značen symbolem "r".

Povrch: Povrch koule, který je tvořen všemi body na jejím obvodu.

Objem: Objem koule, což je prostor, který koule zabírá.

Výpočet objemu a povrchu koule je následující:

Objem koule (V) se spočítá jako V = (4/3) * π * r3

Povrch koule (S) se spočítá jako S = 4 * π * r2

V těchto vzorcích je π (pi) matematická konstanta, která přibližně odpovídá hodnotě 3.14159. Poloměr koule (r) je vždy kladné číslo.

Koule je důležitým geometrickým útvarem, který se hojně vyskytuje ve fyzice, matematice, a dalších vědních oborech. Je také běžně používána v různých aplikacích, jako jsou míče, planety a mnoho dalších objektů ve skutečném světě.