kvádr

kvádr

Kvádr je trojrozměrný geometrický tvar patřící mezi tělesa, který má šest stěn. Kvádr má protilehlé stěny rovnoběžné a stejně velké, což z něj dělá speciální typ pravidelného šestihranného hranolu. Má osm vrcholů a dvanáct hran.

Základní charakteristiky kvádru:

Stěny: Kvádr má celkem šest stěn, které jsou ve dvojicích protilehlé, rovnoběžné a stejně velké. Tyto stěny jsou obdélníky.

Hrany: Kvádr má dvanáct hran, které spojují vrcholy stěn.

Vrcholy: Kvádr má osm vrcholů, které jsou místa, kde se střetávají tři hrany.

Délky stran: Kvádr má tři páry protilehlých stěn, a každý pár má stejnou délku.

Objem: Objem kvádru, což je prostor uvnitř kvádru, lze spočítat jako součin délek všech tří stran (délka × šířka × výška).

Povrchová plocha: Celková plocha povrchu kvádru se spočítá jako součet ploch všech šesti stěn.

Kvádry mají mnoho praktických aplikací ve vědě, inženýrství, architektuře a dalších oblastech. Jsou široce využívány v různých odvětvích, jako je stavebnictví, návrh a modelářství. Například budovy, krabice, tělesa ve fyzice a geometrické modely jsou často založeny na kvádrovém tvaru.