válec

válec

Válec je dalším geometrickým útvarem ve třírozměrném prostoru. Je to těleso, které má dvě kruhové podstavy, které jsou rovnoběžné a stejně velké, a mezi nimi je plášť, který je tvořen rovinnými plochami (obvykle obdélníky nebo čtverce). Válec má tedy tvar trubice.

Základní charakteristiky válce zahrnují:

Střední osa: Přímka, která prochází středy obou kruhových podstav a je zároveň osou symetrie válce.

Poloměr podstavy: Poloměr kruhu, který tvoří jednu z podstav válce. Označuje se obvykle jako "r".

Výška válce: Vzdálenost mezi kruhovými podstavami. Označuje se obvykle jako "h".

Výpočty pro válec jsou soustředěny na objem a povrch tohoto geometrického útvaru:

Objem válce (V) se spočítá jako V = π * r2 * h, kde "π" (pi) je matematická konstanta přibližně rovna 3.14159.

Povrch válce (S) se spočítá jako S = 2 * π * r2 + 2 * π * r * h

V některých případech může být válec zkosený, což znamená, že osy obou podstav nejsou kolmé na plášť. Takový válec se nazývá kosočtvercový nebo kosočtverečný válec. Výpočty objemu a povrchu kosočtvercového válce se mírně liší od standardních válců, ale obecně jsou velmi podobné.

Válce jsou běžně viditelné ve všedním životě, od nápojových kelímků a válcových krabic po různé nádoby a trubky.