nanotechnologie

Nanotechnologie je obor vědy a technologie, který se zabývá manipulací a využíváním materiálů a struktur na nanometrové (miliardtinové) úrovni.
Tato disciplína se zaměřuje na studium, design, výrobu a aplikace materiálů a zařízení s rozměry v řádu nanometrů.
 
Klíčové aspekty nanotechnologie:
 
Nanomateriály: Vytváření, charakterizace a využívání materiálů s rozměry v nanometrech. To může zahrnovat například nanotrubky, nanočástice nebo nanostruktury.
Manipulace s atomy a molekulamiSchopnost přesné manipulace s atomy a molekulami. To může zahrnovat techniky, jako je skenovací tunelový mikroskop (STM) a atomová silová mikroskopie (AFM).
Aplikace v průmyslu: Využití nanotechnologie v průmyslových odvětvích, například v elektronice, lékařství, energetice, výrobě materiálů a dalších.
Lékařství a biologie: Vývoj nanomateriálů a přístrojů pro diagnostiku, terapii a sledování biologických procesů na molekulární úrovni.
Informační technologie: Využití nanotechnologie v oblasti informačních technologií pro výrobu menších a výkonnějších zařízení.
Samočinná regenerace a samočistící materiály: Vývoj materiálů schopných regenerace a samočištění na základě nanotechnologických principů.
 
Nanotechnologie přináší širokou škálu potenciálních výhod, ale také vyžaduje opatření ke zvládání možných rizik, zejména v oblasti bezpečnosti a environmentálních dopadů. Je to multidisciplinární oblast spojující fyziku, chemii, biologii, inženýrství a další vědní disciplíny.