molekula

Molekula je chemická jednotka, která je složena z jednoho nebo více atomů, které jsou spojeny chemickými vazbami. Tyto atomy mohou být stejného typu (například molekula kyslíku - O2) nebo různých typů (například voda - H2O, která obsahuje atomy vodíku a kyslíku).

Molekuly mohou mít různé velikosti a složení, a mohou tvořit základní stavební bloky látek, jako jsou plyny, kapaliny nebo pevné látky. Chemické vlastnosti molekul jsou určeny typem a uspořádáním atomů a jejich interakcemi, což ovlivňuje jejich chování a reakce s jinými látkami.

Molekuly jsou základními jednotkami chemických sloučenin a jsou důležité pro pochopení chemických procesů a reakcí ve fyzikálních, biologických a chemických systémech.

molekula