lamela

Lamela může mít několik významů podle kontextu, ve kterém je používána. Zde jsou některé možné definice:

Stavebnictví:

V oblasti stavebnictví se termín "lamela" často používá k označení tenké destičky nebo proužku materiálu, který může být součástí dřevěného parketu, dýhovaného nábytku, žaluzií nebo jiných konstrukcí. Lamely jsou často spojeny tak, aby vytvářely pevnou strukturu.

Biologie:

V biologii může "lamela" označovat tenkou destičku nebo vrstvu tkáně. Například v mikroskopii se používá termín "lamela" k označení tenkého plátku tkáně, který je připravený pro mikroskopické pozorování.

Technika a Mechanika:

V oblasti techniky a mechaniky může "lamela" znamenat tenkou destičku nebo pružný prvek, který je součástí mechanismu. Například v brzdovém systému může lamela sloužit k přenosu síly nebo k tlumení vibrací.

Elektronika:

V oblasti elektroniky se termín "lamela" může používat k označení tenkých kovových proužků nebo destiček, které jsou používány v elektrických spojích nebo přepínačích.