kružnice

kružnice

Kružnice je jednoduchý geometrický útvar, který tvoří množinu všech bodů v rovině, které jsou vzdálené od jednoho bodu nazývaného střed kružnice o stejnou vzdálenost, nazývanou poloměr kružnice. Kružnice nemají šířku ani délku, jsou to pouze body ležící na stejné vzdálenosti od středu.

Základní charakteristiky kružnice:

Střed: Bod ve středu kružnice, který je stejně vzdálený od všech bodů na kružnici.

Poloměr: Vzdálenost od středu kružnice ke kterémukoli bodu na jejím obvodu. Poloměr se značí obvykle písmenem "r".

Průměr: Dvojnásobek poloměru, což je vzdálenost mezi dvěma body na obvodu kruhu. Průměr kruhu se značí obvykle písmenem "d".

Obvod: Celková délka obvodu kružnice. Obvod kruhu lze spočítat pomocí vzorce: O = 2πr, kde "π" (pi) je matematická konstanta, která přibližně odpovídá hodnotě 3,14159.

Kružnice jsou velmi důležitým geometrickým útvarem a mají mnoho aplikací ve vědě, inženýrství, architektuře, matematice a dalších oblastech. Jsou často používány pro modelování a analýzu fyzikálních, matematických a technických problémů, jako je například výpočet plochy, délky oblouku, či vytváření kruhových průsečíků nebo kruhových oblouků ve stavebnictví a strojírenství.