kruh

kruh a

Kruh je geometrický tvar, který je definován jako množina bodů v rovině, které jsou všechny stejně vzdálené od jednoho bodu nazývaného střed kruhu. Tato vzdálenost od středu kruhu ke kterémukoli bodu na jeho obvodu se nazývá poloměr.

Některé základní charakteristiky kruhu:

Střed: Bod ve středu kruhu, který je stejně vzdálený od všech bodů na obvodu kruhu.

Poloměr: Vzdálenost od středu kruhu k jakémukoli bodu na jeho obvodu. Poloměr je obvykle označen písmenem "r".

Průměr: Dvojnásobek poloměru, což je vzdálenost mezi dvěma body na obvodu kruhu. Průměr je obvykle označen písmenem "d".

Obvod: Celková délka obvodu kruhu. Obvod kruhu se spočítá pomocí vzorce: O = 2πr, kde "π" (pi) je matematická konstanta, která přibližně odpovídá hodnotě 3,14159.

Plocha: Plocha kruhu je oblast uvnitř jeho obvodu. Plochu kruhu lze spočítat pomocí vzorce: A = πr^2.

Kruhy mají mnoho praktických aplikací ve vědě, inženýrství, architektuře a dalších odvětvích. Jsou také často používány ve výpočtech geometrie a matematiky pro řešení různých problémů souvisejících s kruhem a jeho vlastnostmi.