sviluška

Sviluška (Tetranychus) představuje rod roztočů, který je známý pro svou schopnost vážně poškozovat rostliny a je proto předmětem značné pozornosti. Svilušky patří do čeledě Tetranychidae a řádu Sametkovci (Prostigmata). Tyto roztočí populace se mohou velmi rychle množit a jejich přemnožení může vést k vážným škodám a dokonce i k úhynu rostlin.

Rod Tetranychus zahrnuje více než 140 druhů, mezi nejznámější patří Tetranychus urticae (sviluška chmelová) a Panonychus ulmi (sviluška ovocná). Příznaky napadení síťenkami zahrnují drobné skvrny na listech v důsledku sání tkání hostitele, stříbřitý nádech listů, a v případě silného rozvoje populace se mohou objevit pavučinovité vlákna. Sviluška ovocná obvykle pavučinovitá vlákna nevytváří.

Příznaky při intenzivním napadení mohou zahrnovat náhlé vadnutí a neodůvodněné usychání rostlin. Listy se mohou stát téměř bezlistými nebo se mohou objevit visící suché listy. Roztoči sání na spodní straně listů, což je možné pozorovat pomocí lupy.

Listy

Pozoruje se výrazné světlé nebo stříbřité zbarvení, žlutavé skvrny na listech způsobené sáním, chloróza spojená s suchými nekrotizujícími oblastmi, svinutí nebo zvedání okrajů listů. U travin se obvykle vyskytuje prosychání, hnědnutí a žloutnutí tkání mezi žilkami. Na palmových listech mohou být patrné hnědé skvrny. Rostliny se snaží vytvářet nové listy, které jsou ihned napadány.

Květy

Změny ve vzhledu květů, deformované květy, usychající poupata, a tečky na plátcích květů.

Plody: Deformované plody.

Svilušky preferují suchá teplá místa, jako jsou byty s suchým vzduchem, zejména během topné sezóny. Pro jejich vývoj jsou ideální vlhké teplé jaro a suché léto bez srážek. Jsou častým patogenem ve sklenících s monokulturami.

Ochrana rostlin

Při napadení lze použít přirozené nepřátele (např. TYPHLODROMUS PYRI, BIOLAAGENS - PP), ale často jsou populace svilušek omezovány svými přirozenými nepřáteli v jejich prostředí a kromě přemnožení není nutný žádný zásah.

Prevence

Doporučuje se používat selektivní insekticidy a omezit hnojení dusíkem. Také je dobré nepěstovat citlivé rostliny v bytech s suchým vzduchem a provádět zimní postřiky proti přezimujícím stádiím.

Chemická ochrana

Lze použít insekticidy nebo akaricidy, jako jsou FLORAMITE 240 SC, Nissorun 10 WP, PRAKTIK SVILUŠKA STOP (hexytthiazox), CAREO Koncentrát proti škůdcům, KARATE se ZEON technologií 5 CS, Omite 570 EW, Talstar, Magus 200 SC, Sanmite 20 WP a Vertimec 1,8 EC.

sviluška chmelová 1 sviluška chmelová 1a