invertor

Invertor může odkazovat na různé technické zařízení v závislosti na kontextu, ale obecně se jedná o zařízení, které mění charakteristiku vstupního signálu nebo napětí.  

Elektrický Invertor: Zařízení, které mění stejnosměrný (DC) elektrický proud na střídavý (AC). To umožňuje například použití baterií nebo solární energie pro napájení zařízení, které vyžadují střídavý proud, například domácí spotřebiče. Často se používá v oblasti solárních panelů, napájení off-grid systémů, v autech, lodích a dalších místech, kde není dostupná síťová elektřina. 

Svářecí Invertor: Zařízení, které mění elektrický proud z napájecí sítě na speciální svářecí proud vhodný pro obloukové svařování. Běžně se používá v svařovacích procesech pro zajištění stabilního a řízeného svařovacího proudu. 

Klimatizační Invertor: Součást klimatizačního systému, která reguluje otáčky kompresoru. To umožňuje regulaci výkonu v souladu s aktuální potřebou, což zvyšuje energetickou účinnost a pohodlí uživatele. Používá se v klimatizačních jednotkách pro domy, kanceláře a komerční prostory. 

Mechanický Invertor: V mechanice může invertor označovat zařízení nebo mechanismus, který mění směr nebo charakter pohybu. Například mechanismus v automatické převodovce automobilu.