kompresor

Kompresor je zařízení, které slouží ke zvyšování tlaku plynného nebo kapalného média (např. vzduchu, plynu nebo páry). Jeho hlavní funkcí je dodat energii plynu tak, aby jeho tlak vzrostl. Kompresory jsou široce využívány v průmyslu, energetice, klimatizaci, pneumatických systémech, a dalších oblastech.

Existují různé typy kompresorů, zahrnující reciproční kompresory (pístové kompresory), rotační kompresory (šroubové nebo odstředivé kompresory), a další. Kompresory mohou být také klasifikovány podle média, které komprimují, a podle účelu jejich použití.

Reciproční kompresory vytvářejí tlak pomocí pohybu pístu, který stlačuje plyn nebo kapalinu.

Rotační kompresory vytvářejí tlak pomocí rotačního pohybu (šroubové kompresory mají šrouby, odstředivé kompresory pracují na principu odstředivé síly).

Kompresory jsou klíčovým prvkem v mnoha průmyslových a technických procesech, kde je potřeba stlačit plynné nebo kapalné médium pro různé aplikace.