gabion

Gabion je konstrukční prvek vytvořený z kovových nebo ocelových sítí, které jsou naplněny kamením, štěrkem nebo jiným vhodným materiálem.
Struktura pak slouží jako opěrná zeď, ochranný val nebo dekorativní prvek v krajinářství a stavebnictví. 
Tato konstrukční metoda je oblíbená pro svou odolnost a schopnost propouštět vodu, což minimalizuje tlak vodních proudů. 
 
Konstrukce: Jsou tvořeny ocelovými nebo kovovými sítěmi, obvykle ve formě pravoúhlých nebo válcových kontejnerů.
Naplnění: Gabiony jsou naplněny kamením nebo jiným materiálem, což zajišťuje jejich stabilitu a hmotnost.
Použití: Mohou být využívány jako opěrné zdi pro zabránění eroze, při tvorbě opěrných valů, vodních příkopů nebo jako estetický prvek v zahradní architektuře.
Flexibilita: Gabiony jsou flexibilní a mohou se přizpůsobit nerovnostem terénu, což je činí vhodnými pro různé typy pozemních úprav.