eternit

eternit

Eternit je obchodní název pro specifický typ azbestocementových výrobků, které byly široce používány v minulosti pro stavební a střešní krytiny. Jedná se o materiál, který kombinuje cement s azbestovými vlákny, což mu dává pevnost, odolnost proti počasí a hoření.

Eternitové výrobky byly oblíbené díky svým vlastnostem, jako je odolnost proti povětrnostním vlivům, nízká cena a dlouhá životnost. Byly používány na střechách, fasádách, plotových deskách, nářadích pro zahradu a dalších místech.

Bohužel, stejně jako u jiných materiálů obsahujících azbest, i eternit představuje zdravotní riziko pro lidi, když jsou jeho vlákna uvolněna a inhalována. Expozice azbestu z eternitu může vést k onemocněním plic, jako je azbestóza, plicní rakovina a mezoteliom.

Vzhledem k vysokému zdravotnímu riziku bylo používání eternitu zakázáno nebo omezeno v mnoha zemích. Mnoho zemí provádí postupné vyřazování eternitových výrobků a jejich nahrazení bezpečnějšími alternativami. Při manipulaci s eternitem, například při demontáži nebo odstraňování starých střešních krytin, je nezbytné dodržovat přísné bezpečnostní postupy, aby se minimalizovalo riziko expozice azbestu a chránilo zdraví lidí.