BETONTĚS speciální hydroizolační přísada do stavebních hmot

Kód: 2700882
od 106 Kč od 87,60 Kč bez DPH od 95,40 Kč / 1 kg

Zvolte variantu

Speciální jednosložková vodotěsnící přísada do všech druhů betonů, cementových malt, stěrek a potěrů.

Detailní informace

Hmotnost: 1 kg
1 - 2 dny | 2700882
Můžeme doručit do: 29.5.2024
106 Kč
87,60 Kč bez DPH
Hmotnost: 5 kg
1 - 2 dny | 2700884
Můžeme doručit do: 29.5.2024
477 Kč
394,21 Kč bez DPH
Hmotnost: 10 kg
1 - 2 dny | 2700885
Můžeme doručit do: 29.5.2024
1 052 Kč
869,42 Kč bez DPH
Hmotnost: 20 kg
1 - 2 dny | 2700886
Můžeme doručit do: 29.5.2024
2 092 Kč
1 728,93 Kč bez DPH
Hmotnost: 50 kg
1 - 2 dny | 2700888
Můžeme doručit do: 29.5.2024
4 951 Kč
4 091,74 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Betontěs a

Velikosti balení: 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg

Výrobce: METRUM s.r.o., Česká republika

BETONTĚS

čs logo

speciální hydroizolační přísada do stavebních hmot

Speciální jednosložková vodotěsnící přísada ve formě nažloutlé průsvitné kapaliny do všech druhů betonů, cementových malt, stěrek a potěrů.

snadné použití
trvale snižuje nasákavost a vodopropustnost
dlouhodobě inhibuje korozi ocelových výztuží
snižuje tvorbu výkvětů a karbonataci betonů
zvyšuje jakost povrchu
omezuje výskyt skvrn a prostup solí
zachovává všechny mechanické vlastnosti betonů, malt, stěrek a potěrů
zvyšuje jejich odolnost vůči povětrnosti (vlhkost, mrazuvzdornost)
má plastifikační vlastnosti a prodlužuje dobu zpracování
snižuje pnutí a vznik prasklin při tuhnutí směsi
testováno dle ČSN EN 934-3
systém záruky jakosti ISO 9001:2008
 
ideální pro práce realizované přímo na stavbě nebo staveništi.
používá se také jako hydrofobizující přísada při výrobě umělého kamene a nekonstrukčních betonových výrobků
nelze aplikovat jako nátěrovou hmotu, pouze jako přísadu

 

Postup

Před vlastním použitím nutno důkladně promíchat.
Přidává se do záměsové vody.
Při použití nutno postupovat podle ČSN EN 206-1 a ČSN P ENV 13670-1. 
 
Dávkování
400 – 1000 ml/100 kg cementu
100 - 250 ml/25 kg cementu (běžný pytel)
 

⚠️ Upozornění

Nelze aplikovat při teplotách pod +2 °C
Chraňte před přímým slunečním zářením a sálavým teplem.
Spolu s výrobkem Betontěs nepoužívejte jiné chemické přísady.
Zabraňte předávkování – může dojít ke snížení pevnosti.
Nepoužívejte do konstrukčních betonů.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme žádný vliv na správnost způsobu vaší práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek vyzkoušet.

 

GHS07 dráždivé látky povinná ochrana zraku povinná ochrana rukou
Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení ES č. 1272/2008 (CLP)
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obličej.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/národními předpisy předáním odborně způsobilé osobě/na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.
Obsahuje: hydroxid draselný (KOH)

 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

český stavitel LOGO 2018 2Stavební chemie ČESKÝ STAVITEL a výrobky na ochranu dřeva DŘEVOSAN tvoří významnou část sortimentu přerovské firmy Metrum založené roku 1992. Výrobky jsou vyráběny v systému jakosti ISO 9001 na základě dlouholetých zkušeností i nejnovějších poznatků. Patří tak mezi českou špičku v oboru stavební chemie. Své výrobky úspěšně vyváží také na Slovensko, Ukrajinu, do Polska, Maďarska a Rumunska. Všechny produkty vykazují vynikající kvalitu a užitnou hodnotu za přijatelnou cenu.