vosa

Vosa obecná (Vespula vulgaris) je druh blanokřídlého hmyzu patřící do čeledi sršňovití (Vespidae). 
 
Popis těla: Tělo vosy obecné je černé s výraznými žlutými nebo bílými pruhy. Má dlouhá křídla a tři páry nohou. Dospělí jedinci dorůstají velikosti mezi 12 až 17 mm.
 
Druhy: Kromě vosy obecné existují i další druhy vos podobného vzhledu a chování, například vosa německá (Vespula germanica)
 
Potrava: Dospělci vosy obecné se živí převážně nektarem a ovocem, zatímco larvy jsou krmeny mletým hmyzem a jinými živočichy.
 
Délka života: Dospělci vosy obecné žijí obvykle několik týdnů až měsíců, přičemž délka života závisí na mnoha faktorech, včetně dostupnosti potravy a teplotních podmínek.
 
Způsob života: Vosy obecné žijí ve velkých koloniích, které obvykle zakládají pod zemí nebo ve vyvýšených místech, jako jsou dutiny stromů. Kolonie se skládá z královny, která klade vajíčka, dělnic, které sbírají potravu a starají se o larvy, a samců, jejichž hlavní rolí je páření s královnou.
 
Význam v přírodě: Vosy obecné mají význam v ekosystémech jako predátoři mnoha druhů hmyzu, který slouží jako potrava pro jejich larvy. Přispívají tak k regulaci populací škodlivých hmyzích druhů.
 
Význam pro člověka: I když vosy obecně přinášejí výhody v ekosystémech, mohou být pro člověka nepříjemné a v některých případech i nebezpečné, zejména v období, kdy jsou agresivnější a často se vyskytují poblíž lidských obydlí. Jejich žihadla mohou způsobit bolestivé píchnutí a u lidí s alergií na vosí jed může být žihadlo život ohrožující.
 
vosa