travní směs

Travní směs je kombinace různých druhů trav, která je používána pro výsadbu trávníků. Tato směs může obsahovat různé druhy travin s různými vlastnostmi, jako je rychlost růstu, odolnost vůči poškození, estetický vzhled a schopnost přizpůsobit se různým podmínkám prostředí. Travní směsi jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovný, hustý a zelený trávník s minimálním množstvím plevelů. Mohou být určeny pro různé účely, jako jsou okrasné trávníky, sportovní hřiště, parky, golfová hřiště nebo komerční prostory. Jsou navrženy s ohledem na specifické požadavky místa, podnebí a údržby.

Okrasné (parkové) směsi jsou používány pro vytváření hustých esteticky příjemných trávníků, které jsou obvykle málo namáhané. Základem těchto směsí jsou různé druhy kostřav, které se odlišují svým růstovým vzorcem a vzájemně se tak dobře doplňují v trávníku. Součástí osiv pro estetické trávníky je rovněž kostřava tuhoklanná (dříve známá jako kostřava ovčí), která se vyznačuje nízkou produkci biomasy, hustotou a odolností vůči suchu. Pokud chceme, aby náš dekorativní trávník vykazoval mírnou odolnost vůči sešlapávání, je vhodné zvolit směs s příměsí jílku lučního nebo úzkolistých variant jílku.

Hřištní směsi se používají pro výsadbu trávníků, které musí odolávat intenzivnímu sešlapávání a rychle se regenerovat po poškození. Základem hřištních směsí je rychle rostoucí jílek vytrvalý, který je doplněn pomaleji rostoucí, ale vytrvalou kostřavou luční. Tato kostřava má za úkol upevnit travní porost svými podzemními výběžky, omezit napadení plísní sněžnou a zlepšit celkový vzhled trávníku za horkých a suchých podmínek. Čím více máme času na vypěstování trávníku, tím větší může být podíl kostřavy luční. Naopak pro rychlou regeneraci trávníku poškozením je vhodnější směs s výraznou převahou jílku.

Rekreační směsi jsou určeny pro zahradní, parkové a rekreační trávníky, které mají atraktivní vzhled a zároveň snášejí běžné zatížení. Jejich složení je přechodem mezi směsmi pro dekorativní a hřištní trávníky, proto jsou druhově bohaté. Čím více očekáváme zatížení trávníku, tím vyšší by měla být přítomnost jílku vytrvalého ve směsi. Naopak trávníky s důrazem na estetickou funkci by měly svým složením připomínat dekorativní trávníky.

Golfové směsi tvoří rozmanitou skupinu, která odráží pestrost travních porostů na golfových hřištích. Některé z golfových směsí lze využít i pro založení jiných druhů trávníků - směsi pro odpaliště či pro dráhy mají složení podobné směsím pro zatížené rekreační trávníky, zatímco směs pro rafy může nahradit osiva pro krajinářské trávníky. Směsi pro jamkoviště by však neměly být použity pro založení dekorativních trávníků, pokud nejsme schopni jim zajistit péči jako na greenech.

Krajinné směsi jsou určené pro výsadbu extenzivně udržovaných sadů, parků, komunikativních trávníků a podobných ploch. Většinou se skládají z vytrvalých, nenáročných a pomalu rostoucích druhů trávy. Výjimku tvoří robustní, rychle rostoucí směsi na kontrolu eroze a směsi pro komunikativní trávníky s rákosovitou kostřavou.