plevel

Plevel je obecně rostlina, která roste v místech, kde není žádoucí, obvykle v konkurenci s pěstovanými rostlinami nebo na nežádoucích místech, jako jsou zahrady, pole, travnaté plochy a jiná místa. Plevel je často považován za nepřítele nebo konkurenta, protože může soutěžit s pěstovanými rostlinami o vodu, živiny a sluneční světlo, což může snižovat výnosy plodin a estetický vzhled zahrad. Mnoho plevelů se šíří rychle a agresivně a může být obtížné je kontrolovat nebo odstranit.

Příklady plevelů zahrnují:

Pýr plazivý (Elymus repens) - tráva s podzemními oddenky, která se rychle šíří a obtížně se kontroluje.
Úhorník obecný (Chenopodium album) - jednoletá rostlina s drobnými květy a listy, která často roste na polích a zahradách.
Laskavec roční (Portulaca oleracea) - malá, šířící se rostlina s dužnatými listy, která často invaduje záhony.
Pampeliška lékařská (Taraxacum officinale) - rostlina s charakteristickými žlutými květy a chlupatými listy, která se snadno šíří a obtížně odstraňuje.
Plevelné traviny, jako je lipnice (Poa annua) nebo pýr (Agropyron repens), které se mohou šířit v trávnících a zahradách a konkurovat pěstovaným trávám.