průtok

Průtok je fyzikální veličina popisující množství látky nebo energie, které prochází určitým bodem v prostoru za jednotku času. Jedná se tedy o měření toku nebo pohybu něčeho skrz daný prostor v průběhu času.

V kontextu tekutin nebo kapalin, průtok měří objem tekutiny, který projde určitým místem za jednu sekundu. Jednotky průtoku jsou obvykle objemové jednotky za časovou jednotku, například litry za sekundu nebo krychlové metry za hodinu.

Matematicky je průtok často značen symbolem a je definován jako:

kde:

  • je průtok,
  • je objem tekutiny,
  • je čas.

Průtok má široké uplatnění v různých oborech, včetně hydrauliky, hydrologie, termodynamiky a dalších vědních disciplín. Je klíčovým parametrem pro charakterizaci toku tekutin a proudění látek nebo energie v různých systémech.