jednoděložné (trávovité) plevele

Rostliny s úzkými listy, s nerozvětvenou žilnatinou např. pýr, lipnice atd.