NCS

NCS – Natural Colour System®  je barevný systém vytvořený ve Švédsku firmou Scandinavian Colour Institute.

  • Pomocí systému NCS lze definovat jakýkoliv přírodní odstín (do NCS nejsou zahrnuty metalitické a fluorescenční barvy).
  • NCS vychází ze skutečnosti, jak barvy vnímá lidské oko.
  • NCS vychází ze skutečnosti, že jakýkoliv přírodní odstín lze vytvořit kombinací 6 základních barev: bílé-White,  černé-Schwarz, žluté-Yellow, červené-Red, modré-Blue a zelené-Green.
  • Základem systému je NCS barevný prostor, kde se všechny číselné údaje vyjadřují v %. Tento barevný prostor obsahuje další dva základní prvky: NCS barevný kruh a NCS barevné trojúhelníky.

Definici odstínu v systému NCS lze přirovnat k systému lidských jmen:

Jako příklad uvedeme odstín NCS S 2030-Y90R.

S – jedná se o NCS Second Standard edition tj. barevnice vydávané od roku 1996. V barevnicích NCS S je nyní ilustrováno 1950 odstínů.

Příjmení – poloha v barevném kruhu NCS – určuje zda jde o žlutý, červený, fialový … odstín. V našem případě jde o odstín Y90R. V barevném kruhu jdeme o 90% od žluté (Yellow) k červené (Red). Tím je určen barevný trojúhelník červených odstínů s přídavkem 10% žluti.

Jméno – poloha odstínu v příslušném barevném trojúhelníku 2030 – 20 znamená 20% obsah černě, 30 znamená, že v trojúhelníku jdeme o 30% od šedé osy k odstínu s nejvyšší chromaticitou.

V systému NCS S má většina ilustrovaných odstínů souřadnice odstupňované po 10%, ale je možné definovat odstíny s mnohem jemnějším rozlišením, tedy i odstíny ležící mezi standardními odstíny NCS S.

Barevný systém NCS lez používat ve všech oborech lidské činnosti, které jsou spojeny s barvami:

  • Výběr odstínů pro interiéry i exteriéry a následné objednání vybraného odstínu v tónovacím centru
  • Výběr a definování barev v oboru textilního návrhářství
  • Výběr vhodných kombinací odstínů při návrhu interiérů i barevných fasád
  • Ilustrace rozdílu mezi vjemem barvy z malé plochy v barevnici a z velké plochy na fasádě domu
  • Možnost vytvoření praktických pomůcek pro práci s barvami

NCS vějíř