mravenci

Mravenci jsou skupina hmyzu patřící do čeledi mravencovití (Formicidae), nadčeledi vosy (Vespoidea) a řádu blanokřídlí (Hymenoptera). Je to sociální hmyz, který žije ve velkých koloniích, nazývaných mraveniště. 

Popis: Mravenci jsou členovci, takže mají segmentované tělo rozdělené na hlavu, hrudník a zadeček. Jejich tělo je obvykle pokryto chloupky a existuje mnoho druhů s různými barvami a velikostmi. Hlava mravence je obvykle vybavena dvěma tykadly a komplexníma očima. U některých druhů mohou být výraznější rozdíly vzhledu mezi dělnicemi, královnami a samci. Jejich velikost se liší dle druhu a dosahuje od několika milimetrů po několik centimetrů. Mravenci mají mozek.

Druhy: Existuje mnoho druhů mravenců, které se liší velikostí, barvou, způsobem života a preferovaným prostředím. U nás jsou nejhojnější mravenec obecný (Lasius niger), mravenec lesní (Formica rufa) a mravenec množivý (Formica polyctena).

Potrava: Potrava mravenců se liší podle druhu, ale obecně zahrnuje organické materiály, jako jsou rostlinné nektary, jiní hmyz, semena, ovoce a jiné potravní zdroje.

Délka života: Doba života mravenců se také liší podle druhu. Dělnice obvykle žijí několik týdnů až několik měsíců, zatímco královny mohou žít několik let.

Způsob života: Mravenci jsou sociální hmyz, což znamená, že žijí ve velkých koloniích, kde mají rozdělené role. Každý jedinec v kolonii má svou úlohu, například sběr potravy, péči o larvy, stavbu a údržbu mraveniště nebo rozmnožování.

Význam v přírodě: Mravenci mají významnou roli v ekosystémech jako rozkladači organického materiálu, jako predátoři různých druhů hmyzu a jako potrava pro jiné živočichy.

Význam pro člověka: Mravenci mohou být prospěšní i obtěžující pro člověka. Některé druhy jsou užitečné při likvidaci škůdců v zemědělství, zatímco jiné mohou být obtěžující, když pronikají do lidských obydlí nebo způsobují škody na majetku.

mravenci