latex

Latex představuje běloučkou tekutinu, která se tvoří v mléčnicích některých rostlin, včetně kaučukovníků.
 
֍ Latex je produkován více než 20 000 rostlinnými druhy z více než 40 čeledí, včetně jehličnanů a kapradin.
֍ Na vzduchu dochází k rychlému zasychání latexu.
֍ Přírodní latex se produkuje na plantážích kaučukovníků, s největšími plantážemi nacházejícími se v Asii, konkrétně v Malajsii, Thajsku a Indonésii.
֍ Tato látka slouží jako klíčová surovina pro výrobu přírodní pryže, pneumatik, těsnění, hadic, kondomů, latexových oděvů, gumových rukavic, koupacích čepic, kondomů, nafukovacích balónků, latexových barev, matrací s paměťovou pěnou a dalších výrobků.
֍ Syntetická výroba latexu je též možná.