kulatina

Kulatina je takový kmen stromu, který má 1 m do tlustšího konce průměr minimálně 140 mm a na druhém (tenčím) konci minimálně 80 mm (včetně kůry).

Kulatina je termín používaný ve stavebnictví a dřevozpracujícím průmyslu pro dřevěné materiály, které mají kulatý nebo válcovitý tvar, tedy jsou zpracovány bez hran nebo hranolového tvaru. Jde o kmeny nebo polena, která jsou zbavena kůry, ale jinak zachovávají svůj původní tvar.

Kulatina je často využívána při stavbě různých dřevěných konstrukcí, plotů, mostů, a podobně. Tento způsob zpracování dřeva se liší od jiných forem, jako jsou prkna nebo fošny, které mají plochý nebo profilovaný tvar. Kulatina má často přirozený a rustikální vzhled, a může být použita v různých druzích staveb nebo dekorativních prvcích.