elektroda

Elektroda může mít různé významy v závislosti na kontextu, zde jsou některé z nich:

 

Svářečská elektroda: V oblasti svařování se elektroda obvykle odkazuje na potřebný svařovací materiál, který slouží k vytváření oblouku a tání se během svařovacího procesu. Elektrody mohou být použity v různých typech svařování, včetně obloukového svařování s krytou elektrodou (SMAW), TIG svařování a dalších.

 

Elektroda v elektrochemii: V elektrochemii je elektroda často jedním ze dvou vodičů, které jsou ponořeny do elektrolytu a slouží k umožnění toku elektrického proudu mezi elektrolytem a vnějším obvodem. Jedná se o klíčový prvek v galvanických článcích, bateriích nebo elektrochemických procesech.

 

Biomedicína - Elektroda pro EKG nebo EEG: V medicíně se elektroda může používat jako senzor pro zachytávání elektrických signálů z těla. Například elektrody se používají při elektrokardiografii (EKG) k monitorování elektrických impulsů v srdci, nebo při elektroencefalografii (EEG) k měření elektrické aktivity mozku.

 

Elektroda v elektronice: V elektronice může elektroda značit vodič, obvykle kovový, který slouží k přivádění nebo odvádění elektrického proudu v elektronickém obvodu.

 

Elektroda v chemii: V chemii může elektroda sloužit jako povrch, na kterém probíhají elektrochemické reakce. Tyto elektrody mohou být použity v elektroanalytických technikách, jako je voltametrie nebo polarografie.

V každém z těchto kontextů hraje elektroda klíčovou roli v přenosu elektrické energie nebo zaznamenávání elektrických jevů, a to díky schopnosti materiálu provádět elektrický proud.