dřevokazové

Dřevokazové, odborně známé jako xylofágové, představují vyšší organismy, zejména hmyz, který se alespoň v určitých fázích svého vývoje živí dřevem. Jejich přirozeným chováním přispívají k rozkladu dřeva v přírodě, avšak mohou také způsobit škody lidem, napadající lesy nebo ničící dřevo využívané například ve stavebnictví. 

Dřevo je nejčastěji narušováno larvami dřevokazného hmyzu, které vytvářejí chodby, známé také jako kaverny, pod povrchem dřeva. Při rozsáhlém napadení se tyto chodby mohou spojit, což vede k nenapravitelnému poškození dřeva. Pro úspěšný vývoj larev je třeba teploty kolem 18 °C a vzdušné vlhkosti minimálně 10 %. Po zakuklení larvy a následném výletu dospělců jsou výletové otvory viditelným důkazem infekce dřeva. Tímto způsobem napadené dřevo ztrácí svou pevnost.

Mezi nejčastější dřevokazné hmyzy ve střední Evropě patří tesařík krovový (Hylotrupes bajulus L.), tesařík fialový (Callidium violaceum), Lyctus brunneus, červotoči (Anobiidae sp.), pilořitky (Siricidae) a mravenci (Formicidae).