vlhkoměr

vlhkoměr

Vlhkoměr je zařízení, které slouží k měření relativní vlhkosti vzduchu. Je to užitečný nástroj pro sledování vlhkosti v různých prostředích, jako jsou domovy, kanceláře, sklady, průmyslové prostory, laboratoře, skleníky a další.

Vlhkoměry fungují na principu měření elektrických vlastností nebo tepelných vlastností vzduchu, které jsou ovlivněny obsahem vodních par. Existuje několik typů vlhkoměrů, mezi něž patří:

Elektrické vlhkoměry: Tyto vlhkoměry měří elektrickou vodivost vzduchu, která se mění v závislosti na obsahu vodních par. Mezi elektrické vlhkoměry patří kapacitní vlhkoměry a rezistivní vlhkoměry.

Tepelné vlhkoměry: Tyto vlhkoměry měří změnu teploty vzduchu v závislosti na vlhkosti. Tepelné vlhkoměry jsou také nazývány hygrometry.

Psychrometry: Psychrometrické vlhkoměry kombinují principy teplotních a mokrých termometrů a umožňují měřit vlhkost na základě rozdílu teplot mezi suchým a mokrým termometrem.

Moderní vlhkoměry mohou být analogové nebo digitální, a některé z nich mohou měřit také další parametry jako teplotu, čas a atmosférický tlak. Digitální vlhkoměry jsou často vybaveny displejem, který ukazuje aktuální hodnotu vlhkosti v procentech.

Vlhkoměry jsou užitečnými nástroji pro udržování zdravého a komfortního životního prostředí. Pomáhají předcházet problémům s plísněmi, zvýšenou vlhkostí, podrážděním dýchacích cest a jinými nepříjemnými účinky spojenými s příliš nízkou nebo příliš vysokou vlhkostí.