včela

Včela medonosná (Apis mellifera) je blanokřídlý hmyz patřící do rodu Apis a čeledi včelovití (Apidae).

Popis těla: Tělo včely medonosné je pokryto hustými chloupky a má zpravidla černé nebo tmavě hnědé zbarvení. Její tělo je rozděleno na tři části: hlavu, hrudník a zadeček. Na hlavě má dva složené oči, tykadla a sosák pro sběr nektaru. Na hrudníku se nachází šest nohou a dva páry křídel, které jí umožňují létat.

Druhy: Existuje mnoho poddruhů včely medonosné, které se liší svým geografickým rozšířením, chováním a adaptací na různá prostředí. Mezi ně patří například Apis mellifera carnica, Apis mellifera ligustica, Apis mellifera mellifera a další.

Potrava: Včela medonosná se živí nektarem z květů, který sbírá pomocí svého dlouhého sosáku. Nektar včely přináší do úlu, kde je zpracován na med, který slouží jako zásobník energie pro včelí kolonii.

Délka života: Délka života včely medonosné se liší podle role, kterou v kolonii zastává. Pracovnice obvykle žijí několik týdnů až několik měsíců, samci (trubci) několik týdnů, zatímco královny mohou žít několik let.

Způsob života: Včely medonosné žijí ve velkých sociálních koloniích organizovaných do strukturovaných skupin pracovnic, samců a jedné královny. Každý jedinec má svou specifickou úlohu v kolonii, přičemž pracovnice se starají o sběr nektaru a pylu, stavbu plástů a péči o larvy, zatímco královna klade vajíčka a samci jsou zodpovědní za páření s novou královnou.

 

Význam v přírodě: Včela medonosná hraje klíčovou roli v přírodních ekosystémech jakožto hlavní opylovač květů. Její činnost přispívá k rozmnožování rostlin a zachování biodiverzity. Opylování včelami je nezbytné pro reprodukci mnoha druhů kvetoucích rostlin, včetně mnoha plodin, které jsou důležité pro lidskou potravu.

 

Význam pro člověka: Pro člověka má včela medonosná význam především jako producent medu, vosku a dalších včelích produktů. Včelařství je důležitým odvětvím zemědělství, které poskytuje nejenom med, ale také vosk, propolis a pyl. Navíc, včely jsou významnými opylovači zemědělských plodin, což přispívá k lepšímu výnosu a kvalitě plodin.

včela