ultrazvuk

Ultrazvuk je zvuková vlna s frekvencí nad horní hranicí lidského sluchu, což znamená frekvenci vyšší než 20 000 Hz (Hertzů). Tato horní hranice sluchu se může lišit mezi jednotlivými lidmi, a proto termín "ultrazvuk" obvykle označuje zvukové vlny, které jsou mimo dosah lidského sluchu.

V lékařství se ultrazvuk využívá jako diagnostický nástroj. Ultrazvuková zařízení vytvářejí vysokofrekvenční zvukové vlny, které se odrážejí od hranic mezi různými tkáněmi v těle. Zpracování odražených vln umožňuje vytvořit obraz vnitřních struktur, což je užitečné pro sledování těhotenství, diagnostiku orgánů a detekci různých onemocnění.

Mimo lékařství se ultrazvuk využívá například v průmyslu pro kontrolu materiálů, v technologii pro čištění a mnoha dalších oblastech. Ultrazvuk je také používán některými zvířaty, jako jsou netopýři a některé druhy delfínů, pro echolokaci, což jim pomáhá lokalizovat předměty ve svém prostředí pomocí odrazu ultrazvukových vln.