frekvence

Frekvence (také "kmitočet") je fyzikální veličina, která udává, kolikrát se daný periodický proces opakuje za jednotku času.
 
֍ V kontextu zvuku nebo vlnění se frekvence měří v hertzích (Hz), což značí počet cyklů nebo vlnových délek, které se v daném časovém úseku opakují za sekundu.
֍ Vyšší frekvence odpovídají vyšším tónům nebo kratším vlnám, zatímco nižší frekvence charakterizují nižší tóny nebo delší vlny.
֍ Frekvence hraje klíčovou roli v určování výšky tónu ve zvukovém spektru.
֍ Ve fyzice a elektrotechnice je frekvence také důležitým parametrem při analýze elektrických a elektromagnetických vln.
 
Například:
 
Zvuk s frekvencí 100 Hz znamená, že vlna se opakuje 100krát za sekundu.
Zvuk s frekvencí 1000 Hz (1 kHz) značí 1000 opakování za sekundu.
 
Symbol veličiny: f  nebo  (řecké písmeno )
Jednotka SI: hertz, značka jednotky: Hz (rozměr 1 Hz = 1 s−1)
Často používané násobky: kilohertz (kHz), megahertz (MHz) a gigahertz (GHz)
Další jednotky: otáčky za minutu (ot./min)