skelná vlákna

  • Skelná vlákna se ve světě vyrábějí především ze skloviny označované jako sklo typu E.
  • Základem E skla je soustava oxidů SiO2.Al2O3.CaO. MgO.B2O3.
  • Dříve se vlákna vyráběla dvoustupňově, nejprve se ze sklářského kmenu vytvořily tavením při teplotě 1550 °C kuličky o průměru 10–20 mm, které se dále tavily v platinových kelímcích, ze kterých se vytahovalo vlákno.
  • Nověji jsou v provozu kontinuální technologie, tzn. na jednom konci pece se sází sklářský kmen a na druhém se z platinových vaniček vytahuje vlákno.
  • Toto vlákno má průměr nejčastěji od 3,5 do 20 um. Najednou se táhne 51 až 408 vláken.
  • Vytažený pramenec vláken se navíjí na buben. Ještě před samotným navinutím je vlákno, které je samo o sobě velmi abrazivní a lámavé, opatřeno lubrikací a apreturou. Samotná lubrikace je nevhodná, protože by se sice zlepšila manipulovatelnost s vlákny, vlákna by však měla prakticky nulovou adhezi k polymerní matrici. Proto se již přímo ve výrobě vláken tato opatřují tzv. apretační vrstvou, která zlepší vazbu mezi vláknem a pryskyřicí.