sádra

Sádra - Hemihydrát síranu vápenatého CaSO4 · ½ H2O je za běžných podmínek pevná mikrokrystalická látka bílé barvy, uměle vyráběný materiál širokého použití ve stavebnictví, při drobných opravách v domácnosti, na instalatérské práce, opravy omítek, při výrobě kopií různých předmětů (zubní lékařství) atd. Vzniká zpracováním a vypálením sádrovce, což je minerál síranu vápenatého hemihydrátu. 

Po smísení sádry s vodou dochází k opětné hydrataci a vzniká zářivě bílá, případně šedá, poměrně pevná a tvrdá hmota s pevností v tlaku 5 MPa za 2 dny a po totálním vysušení za 7 dní 10 MPa. Má všestranné využití 

Ve stavebnictví se využívá především pro výrobu sádrokartonových desek, sádrových omítek a stěrek.

V lékařství se používá pro sádrové obvazy na fixaci zlomenin a pro výrobu odlitků tělesných částí pro ortopedické účely.