rašelina

Rašelina je organický materiál, který se skládá z rozložených rostlinných materiálů, jako jsou mechy, trávy a jiné organické zbytky, které se hromadí v mokřinách, bažinách nebo rašeliništích. Tento materiál je tvořen převážně z nedokonale rozloženého organického materiálu a je bohatý na organické látky.
 
Kyselost: Rašelina je obvykle kyselá, protože proces rozkladu rostlinných zbytků produkuje kyselinu huminovou a jiné organické kyseliny.
Vodní retence: Je schopna dobře absorbovat vodu a udržovat ji, což je činí ideálním materiálem pro zadržování vlhkosti a zlepšení půdní struktury.
Drenáž: Přestože rašelina dokáže absorbovat vodu, zároveň umožňuje přiměřenou drenáž, což je důležité pro kořenový systém rostlin.
 
Použití: Je často využívána jako součást půd v zahradnictví, zemědělství a krajinářském designu pro zlepšení půdní kvality, zadržování vlhkosti a podporu růstu rostlin. V zahradnictví je rašelina často používána jako složka substrátů pro květiny, zeleninu a další rostliny.
 
Ekologický význam: Rašelina je důležitým ekosystémovým prvkem v mokřadech a rašeliništích, které poskytují životní prostředí pro mnoho rostlin a živočichů.