pesticidy

Pesticidy jsou souhrnným názvem přípravků proti škodlivým činitelům (plevelům, škůdcům, chorobám) - patří k nim herbicidy, insekticidy, fungicidy atd.