mramor

Mramor je metamorfovaná hornina, která vzniká přeměnou vápence nebo dolomitu pod vlivem vysokého tlaku a teploty v zemské kůře. Mramor je tvořen převážně krystalickým uhličitanem vápenatým, což je minerál známý jako vápenec, který prošel procesem metamorfózy.

Mramor se vyznačuje charakteristickým krásným vzorem a odstíny barev v důsledku různých minerálů a příměsí, které byly původně přítomny ve vápenci. Bílý mramor je nejběžnější, ale existují i různé odstíny od světlých až po tmavé barvy, včetně růžové, zelené, šedé a černé.

Mramor je často využíván jako stavební materiál na výrobu soch, památníků, dlažeb, obkladů, podlah, schodišť, a dalších architektonických prvků. Je oblíbený pro svou estetickou atraktivitu, trvanlivost a odolnost.