manometr

Manometr je zařízení používané k měření tlaku tekutin nebo plynů v uzavřeném systému. Hlavním účelem manometru je zobrazit hodnotu tlaku a umožnit sledování tlakových změn v daném prostoru. Manometry se často používají v různých odvětvích, včetně průmyslu, laboratoří, vytápění, vědeckého výzkumu a dalších aplikací.

Existují různé typy manometrů, ale v zásadě fungují na principu měření síly, kterou tlak působí na určité části manometrického zařízení. Výsledná hodnota tlaku se obvykle zobrazuje na stupnici nebo digitálním displeji. Manometry mohou být konstrukčně navrženy pro měření nízkých nebo vysokých tlaků a mohou pracovat s různými médii, jako jsou vzduch, voda, olej nebo plyny.

Manometry jsou důležitými nástroji pro monitorování a udržování optimálních podmínek v zařízeních a systémech, kde je důležité udržovat stabilní nebo přesné tlakové hodnoty.