krtek

Krtek obecný (Talpa europaea) je malý savčí hlodavec, který patří do čeledi krtkovitých. Má charakteristický válcovitý tvar těla, krátké zadní nohy a robustní přední končetiny, které jsou přizpůsobeny k hrabání. Je pokrytý hustou tmavou srstí a má drobné oči a uši, což mu umožňuje pohybovat se efektivně v podzemních tunelech.

Krtci jsou převážně noční zvířata a živí se hlavně larvami hmyzu, červy a dalšími bezobratlými, které nacházejí pod zemí. Jsou aktivní po celý rok a mají velký význam v přírodě i na zahradách:

Zemědělství: Krtci jsou pro zemědělské půdy užiteční, protože pomáhají při provzdušňování půdy a při odstraňování hmyzu a larví škodlivých rostlin.

Zahradnictví: Na zahradách mohou být krtci přínosní tím, že udržují zeminu volnou a zlepšují její strukturu. Jejich tunely také mohou pomoci s odvodněním v případě dešťů.

Ekosystém: Krtci jsou součástí ekosystému a mají významnou roli v potravních řetězcích, protože jsou kořistí pro různé dravce a mrchožrouty.

Indikátor kvality půdy: Přítomnost krtků může indikovat zdravou a dobře živnou půdu, která je dostatečně propustná pro jejich životní prostředí.

I když mohou být krtci někdy považováni za obtíž, zejména pokud poškozují trávníky nebo zahradní plodiny, obecně mají pozitivní vliv na ekosystém a jsou součástí přírodní rovnováhy. Je důležité najít vyvážený způsob soužití s tímto zvířetem, který respektuje jeho přirozené chování a potřeby.