kondenzace

Kondenzace je fyzikální proces, při kterém plyn přechází do skupenství kapaliny.

Tento jev nastává, když plynové částice ztrácejí energii a zpomalují se natolik, že se mohou seskupit a vytvořit kapalinu. Kondenzace je opačným procesem od odpařování, kde kapalina přechází do plynného skupenství.

Příklady kondenzace mohou zahrnovat kondenzaci vodní páry ve vzduchu, když se ochladí a vytvoří oblaka nebo rosný bod. Tento proces hraje důležitou roli ve vzniku atmosférických jevů, jako jsou déšť, rosa nebo mlha. Kondenzace může také probíhat v technických aplikacích, například při chlazení páry na vodu v parních turbínách.