kladivo

kladivo

Kladivokladívko, je mechanický ruční nástroj, který umožňuje předat rázem kinetickou energii nějakému jinému tělesu. Je používáno k deformacím jiných těles či předmětů např. vyklepáváním či rozklepáváním. Používá se ale i pro dělení předmětů t.j. pro jejich rozbíjení na více částí. Kladivo samozřejmě může sloužit i jako speciální ruční zbraň. Jedno z nejběžnějších použití je zatloukání spojovacích součástek (hřebík), kde slouží k vzájemnému spojování dvou různých částí. Pro spojování dvou či více předmětů navzájem pomocí kladiva se používají spojovací součásti (kupř. hřeby, hřebíky, nýty, cvoky, kramle a další spojovací prvky. 

Používá se např. v tesařství, truhlářství, zednictví, kovářství, zámečnictví, čalounictví, brašnářství a v mnoha dalších řemeslech). Kladivo lze samozřejmě použít i pro rozpojování navzájem spojených částí. Speciální kladiva se používají pro poklep, tedy pro výrobu cíleného hluku (třeba aukční kladívko), kladivo v tomto speciálním případě působí ve funkci paličky.

Tento jednoduchý ruční nástroj se obvykle skládá z dřevěné rukojeti respektive z topůrka a vlastní hlavy kladiva. Topůrko je vsazeno do oka kladiva a může být zde fixováno, podobně jako u sekery, klínkem (obvykle klínkem kovovým). Hlava bývá u pracovních kladiv obvykle vyrobena z oceli nebo železa (v minulosti se mohlo jednat i o kladivo kamenné). Během vývoje vzniklo mnoho specializovaných druhů kladiv lišících se hmotností, tvarem, velikostí i počtem rukou nutných k jeho správnému držení. Je využíváno v mnoha druzích řemesel i lidských činností (např. geologické kladivo). Vedle nože a sekery je kladivo jeden z nejběžnějších ručních pracovních nástrojů.

Příbuznými nástroji jsou palice a sekery.

 

 • Geologické kladivo - používá se pro geologický průzkum minerálů a hornin poklepem
 • Obouruční kovářské kladivo - tzv. perlík
 • Soudcovské kladívko - nástroj pro zjednávání klidu v soudní síni či pro odklepnutí vyneseného rozsudku
 • Aukční kladívko - speciální kladívko používané při aukcích a dražbách pro odklepnutí konečné ceny
 • Chirurgické kladívko
 • Neurologické kladívko
 • Tesařské kladivo
 • Pokrývačské kladivo
 • Zámečnické kladivo
 • Podkovářské kladivo
 • Zednické kladivo (obkladačské kladívko)
 • Dlaždičské kladívko
 • Hornické kladivo
 • Kovotepecké kladívko
 • Hodinářské kladívko
 • Modelářské kladívko
 • Pucka - kladivo na dlouhé násadě používané např. při demolicích nebo při ručním štípání dřevěných polen klínem
 • Pemrlice - kamenické kladivo mající na plosce několik řad jehlanů (podobně jako palička na maso), používá se k finální úpravě kamene
kladiva