kačírek

Kačírek je přírodní kamenivo, které vzniká tříděním říčního písku, získávaného z nánosů v pískovnách nebo vybagrovaného z říčního dna. Tvoří ho drobné oblázky různých velikostí, přičemž nejčastější rozměr se pohybuje mezi 2 až 9 cm. Termín "kačírek" obvykle označuje menší zrnitosti, které připomínají gastrolity v trávicím traktu kachen, zatímco pro větší oblázky se často používá termín "říční kámen".

Kačírek nachází využití při různých stavebních úpravách, jako jsou podsypy a zásypy sloužící k odvodnění a vyrovnání nerovností terénu. Je také oblíbený jako dekorativní prvek v zahradách a na dně jezírek.

Díky svému zaoblenému tvaru jsou vrstvy kačírku téměř nezhutnitelné, což je činí vhodnými pro situace, kde je potřeba absorpce nárazů, například na dětských hřištích. Kačírek rychle propouští vodu do spodních vrstev a dobře schnou. Při pádu se chovají částečně jako tekutina, což pomáhá tlumit nárazy.

Aby se zabránilo prorůstání rostlinami, může se mezi vrstvy kačírku a podklad položit geotextilie.