geotextilie

Geotextilie jsou plošné nebo trojrozměrné, propustné, polymerní (syntetický nebo přírodní) materiály vyrobené textilními postupy, navržené speciálně pro použití v geotechnických a stavebních aplikacích. Tyto materiály mají různé funkce a vlastnosti, které pomáhají zlepšit stabilitu, odvodnění, separaci nebo ochranu geotechnických struktur. 
 
Separace: Geotextilie jsou často používány pro oddělení vrstev různých materiálů, jako jsou půda a štěrk, což zabraňuje promíchání a ztrátě pevnosti.
Filtrace: Slouží k zadržení částic ve vodě nebo půdě a umožňují průchod vody, což je užitečné pro odvodnění a prevenci eroze.
Ochrana: Geotextilie mohou poskytovat ochranu proti mechanickému poškození nebo erozi, například při stabilizaci svahů.
Odvodnění: Používají se k urychlení odvodňování vody z určitých oblastí, což je užitečné při konstrukcích nebo v zemědělství.
Příprava podkladu: Geotextilie se často vkládají pod základové vrstvy silnic nebo pod dlažby, aby zlepšily stabilitu a odolnost proti průniku vlhkosti.
Geosyntetické materiály: Termín "geotextilie" může zahrnovat i další geosyntetické materiály, jako jsou geomembrány, geosíťe a geokompozity.
 
Geotextilie přinášejí různé výhody do oblasti stavebnictví, infrastruktury a ochrany životního prostředí, a jejich výběr závisí na konkrétních potřebách a podmínkách projektu.