ISO 9001

ISO 9001  - Mezinárodní smluvní norma stanovující kritéria pro systémy managementu kvality

Je jedinou normou v rodině ISO 9000, která může být certifikována (ačkoli to není podmínkou). Může jej používat jakákoli organizace, velká i malá, bez ohledu na obor její činnosti. Ve skutečnosti existuje více než jeden milion společností a organizací ve více než 170 zemích certifikovaných podle ISO 9001.

Tato norma je založena na řadě principů managementu kvality včetně silného zaměření na zákazníka, motivace a implikace vrcholového managementu, procesního přístupu a neustálého zlepšování. Tyto zásady jsou podrobněji vysvětleny v  zásadách řízení kvality ISO . Používání ISO 9001 pomáhá zajistit, aby zákazníci dostávali konzistentní produkty a služby dobré kvality, což zase přináší mnoho obchodních výhod.

Stejně jako všechny normy ISO i ISO 9001 prochází každých pět let systematickou revizí, aby se rozhodlo, zda je stále platná nebo zda je třeba ji aktualizovat. To je důležité pro zajištění toho, aby norma byla stále celosvětově relevantní a vyhovovala potřebám jejích uživatelů.