ISO 14001

ISO 14001 - Mezinárodní smluvní norma stanovící kritéria pro systém environmentálního managementu

Norma mapuje rámec, kterým se může společnost nebo organizace řídit, aby vytvořila účinný systém environmentálního managementu a může být certifikována. Navržena pro jakýkoli typ organizace, bez ohledu na její činnost nebo sektor. Může poskytnout ujištění vedení společnosti a zaměstnancům i externím zainteresovaným stranám, že dopad na životní prostředí se měří a zlepšuje.