HVLP

HVLP (High Volume Low Pressure) je systém nebo zařízení pracující s relativně vysokým objemem vzduchu při nízkém tlaku. Tento termín se často používá v oblasti lakování a stříkání, kde je důležitá kontrola rozprašování barvy a minimalizace plýtvání materiálem. Zde je rozbor klíčových prvků:

Vysoký objem: Odkazuje na velký objem vzduchu, který je dodáván do pistole nebo zařízení.

Nízký tlak: Indikuje, že tento vzduch je dodáván pod nízkým tlakem, což snižuje nebezpečí rozptylu barvy a umožňuje precizní a ekonomické stříkání.

Aplikace systémů HVLP zahrnují:

Lakování: HVLP systémy jsou oblíbené v oblasti lakování, zejména při aplikaci barev a laků na automobily, nábytek nebo jiné povrchy, kde je žádoucí dosáhnout hladkého a rovnoměrného povrchu.

Stříkání: Používají se i ve stavebnictví nebo řemeslných pracích pro stříkání nátěrových hmot, primerů nebo jiných materiálů na povrchy.

HVLP systémy jsou ceněny pro svou schopnost minimalizovat plýtvání barvou a dosahovat kvalitních výsledků s nižším tlakem vzduchu. Tento typ systému je také obecně považován za šetrnější k životnímu prostředí.