EPA

EPA je zkratka "ESD Protected Area", označující oblasti nebo pracoviště chráněné před elektrostatickým výbojem (podrobněji u hesla ESD).

EPA struktura c