systémový herbicid

Přípravek proniká do rostlinných pletiv a je rozváděn do dalších nadzemních částí rostliny (i nezasažených postřikem).