přilnavost

Stupeň připevnění nátěru k povrchu. Kvalita nebo stupeň připevnění mezi povlakem barvy a povrchem nebo barvou pod ním. Schopnost suché barvy zůstat na povrchu bez puchýřů, odlupování nebo praskání. Přilnavost je pravděpodobně nejdůležitější vlastností barvy. Slabá přilnavost barvy k povrchu je běžnou příčinou selhání nátěru.