preemergentní

Pojem se používá v souvislosti s použitím herbicidů. Aplikují se po zasetí plodiny, ale dříve než rostlina vzejde.