postemergentní

Ošetření herbicidy se provádí na vzešlé plevelné rostliny v porostech již vzešlých kulturních rostlin.