polyolefiny

Výrazem polyolefiny jsou souhrnně označovaná polyethylen (PE) a polypropylen (PP) a vlákna připravená z těchto materiálů.

Jde o deriváty ropy, výchozím produktem pro oba druhy jsou levné alifatické uhlovodíky s dvojitou vazbou CnH2n.

Všeobecný vzorec pro chemické složení olefinů je CH2=CHR. Jestliže R ve vzorci představuje methylovou skupinu CH3, jedná se o polypropyleny. (Polypropylen se taví při poměrně vysoké teplotě 176 °C). Olefiny, u kterých R znamená vodík (H), jsou polyethyleny. (Polyethylen se taví při 137 °C).

Za vývojovou práci na polyolefinových vláknech byla v roce 1963 jako první v tomto oboru udělena Nobelova cena.

Zatímco v Evropě se PE a PP vlákna obvykle označují jako dva rozdílné druhy výrobků, jsou v USA pod názvem olefín definována úřadem Federal Trade Comission obě vlákna jako jedna skupina.