ochranná lhůta (herbicidy, insekticidy, pesticidy)

Ochranná lhůta je doba ve dnech, kterou je nutné dodržet od poslední aplikace přípravku do počátku sklizně dané plodiny. Jestliže je uvedeno AT místo počtu dní, pak se stanovení ochranné lhůty nevyžaduje. Nejčastěji z důvodu, že ochranná lhůta je dána termínem aplikace, například "před květem" nebo "po výsadbě". Časový interval mezi postřikem a sklizní je tak dostatečně dlouhý.